หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
 
   
ประวัติความเป็นมา
 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งห่างจากอำเภอนครไทย
ประมาณ 42 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 149 ตารางกิโลเมตร หรือ 93,125 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลน้ำกุ่ม มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,442 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,236 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61
 
หญิง 1,206 คน คิดเป็นร้อยละ 49.39
 
จำนวนครัวเรือน 754 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 16.39 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2535 หน้า 168 ลำดับที่ 1670 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธนวาคม 2539
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
ทิศตใต้
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1 บ้านนาวงฆ้อง 65 60 125  
2 บ้านน้ำกุ่ม 246 266 512
  3 บ้านโปร่งเบี้ย 193 180 373  
4 บ้านนาแฝก 303 287 590
  5 บ้านนาหิน 98 105 203  
6 บ้านโป่งสอ 92 75 167
  7 บ้านบุ่งผลำ 239 233 472  
  รวมทั้งสิ้น 1,236 1,206 2,442
 
** ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอนครไทย ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม จ.พิษณุโลก โทร : 055-009-817
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-009-817
จำนวนผู้เข้าชม 400 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10